2019-07-03

Externa nyheter

Hushållen får betala priset för riktat stöd till kärnkraften

Den blocköverskridande Energiöverenskommelsens överlevnad hänger efter Moderaternas och Kristdemokraternas utspel om kärnkraft på en skör tråd. De blir då svaret skyldiga på frågan: Vem ska betala priset för kärnkraftsubventionerna? skriver Linda Burenius och Jennie Wiederholm.

Nu kommer dessutom oroande signaler från energiminister Anders Ygeman, som under den senaste tiden flaggat för en Energiöverenskommelse 2.0. Men skjuts den av riksdagen redan beslutade överenskommelsen i sank blir konsekvenserna allvarliga. Riktade subventioner mot kärnkraft, oavsett om det handlar om befintlig eller ny, adresserar inga av de utmaningar vi står inför. Det löser varken klimatkrisen eller bristande kapacitet i elnäten kring våra storstäder. Framförallt kommer det att kosta – och den stora frågan är vem som ska betala?

Läs hela debattartikeln i Göteborgs-Posten.