2012-03-28

Externa nyheter

Hushållen ser positivt på en nordisk slutkundsmarknad

En konsumentundersökning genomförd av elskling.se visar att 76 procent av de svenska hushållen är positiva till att köpa sin el från ett nordiskt elhandelsföretag utanför Sverige. Bland de som är positiva till förslaget anser 87 procent att landsgränserna är oviktiga i sammanhanget. Det som avgör vilket elhandelsbolag hushållen väljer är elpriset samt hur elen produceras.

Läs hela