2017-08-11

Externa nyheter

Hustakens stora potential

Forskare på CIT Energy Management, ett dotterbolag till stiftelsen Chalmers industriteknik, har på uppdrag av Energimyndigheten räknat hur stor potential våra hustak har för solenergi. Resultatet var att Sverige kan komma upp i tio terawattimmar per år till 2050, vilket också är målet som branschorganisationen Svensk solenergi har. Det skulle motsvara ungefär tio procent av den beräknade svenska elanvändningen 2050.

Läs mer här