2014-01-16

Externa nyheter

HVDC-projekten hopar sig

Ordermässigt blev HVDC-året 2013 ett mellanår men flera nya aktörer från Japan, Korea, Kina och USA visar att de vill vara med nu när HVDC-projekten verkar hopa sig för 2014 och framåt, och en rad nya projekt tillkännages fortlöpande.

Läs hela