2014-09-01

Externa nyheter

HVDC till havs blir certifierade

Det Norske Veritas, DNV GL och Stri i Ludvika har utvecklat en ny metod för att certifiera HVDC-anläggningar till vindkraftsfarmar till havs. DNV GL metod har tagits fram i samarbete med Ludvikaföretaget Swedish Transmission Research Institute, Stri.

Läs hela