2014-09-25

Externa nyheter

I höst läggs grunden för tre försenade vindkraftverk

Nya vägar ger vindkraftsbyggare tillträde till de mjuka fälten vid norra motorvägsinfarten till Kumla. Enligt planen skulle det redan vara full snurr på tre nya vindkraftverk vid norra motorvägsinfarten i Kumla. Men än så länge är det bara förberedande jobb.

– Vi har byggt platser där kranarna, som ska lyfta vindkraftverken på plats ska kunna stå, säger Petter Arneback, vd för Kumbro, utvecklingsbolaget som samägs av Kumla och Örebro kommuner.

Läs hela