2011-11-17

Externa nyheter

I Jädraås applåderas vindkraftsparken av befolkningen

Dalarnas landshövding Maria Norrfalk var med att ta första spadtaget till Jädraås vindkratspark:

– Vindkraften i Dalarna började byggas i Hundflen för tio år sedan. Nu har dalarna 74 verk i drift och med Jädraås så fördubblas vindkraften i Dalarna.

Läs hela