2015-01-07

Externa nyheter

Ibrahim Baylan: Här ligger mitt fokus

Energiminister Ibrahim Baylan kommer fokusera på att förbereda Energikommissionen, berättar han för Ny Teknik. Arbetet att förbereda Energikommissionen och tillsätta kommissionen är högt prioriterat av regeringen. Detta kommer jag att ägna mycket tid åt. Jag har under hösten fört samtal med en rad företrädare från energibranschen, industrin, miljöorganisationer, fackliga organisationer och forskningsvärlden.

Läs hela