2015-11-24

Externa nyheter

Ibrahim Baylan i Bryssel för att besluta om hur Energiunionens mål ska omsättas i praktiken

EU:s energiministrar träffas i Bryssel den 26 november för att enas om hur man ska styra den Europeiska Energiunionen. Ministrarna ska också debattera EU kommissionens förslag till en ny energimarknadsdesign och förbättrade villkor för energikonsumenter.

Läs hela