2016-10-26

Externa nyheter

Ibrahim Baylan talar på seminariet VIND 2016

Onsdagen den 26 oktober medverkar samordnings- och energiminister Ibrahim Baylan på Svensk Vindenergis årliga seminarium, VIND 2016. Årets tema är ”Från inställning till omställning”.

Läs mer här