2017-11-16

Externa nyheter

Ica har snart halverat utsläppen

Förnybar el och förnybara bränslen bidrar mest.

Ica Gruppens totala utsläpp av växthusgaser minskade under tredje kvartalet med 45 procent i jämförelse med basåret 2006. Det framgår av koncernens hållbarhetsrapport för tredje kvartalet.

Läs mer här