2018-11-13

Externa nyheter

Idag röstar EU om nya energilagarna

Idag röstar EU-parlamentet om hur användningen av energi inom unionen ska regleras så att klimatmålen från Paris uppfylls. Förslaget innehåller bindande mål för förnybar energi på 32 procent och 32,5 procent för energieffektivitet till år 2030.

EU-parlamentet ville se krav på att 40 procent av energianvändningen sparas in till år 2030, medan kommissionen nöjde sig med 30 procent. En överenskommelse nåtts med ett mål på 32,5 procent för år 2030. Målet kan komma att höjas framöver, dock inte sänkas. Idag röstar parlamentet bland annat om det.

Överenskommelsen handlar också om att medlemsstaterna ska åläggas att spara 0,8 procent årligen åren 2021 till 2030. Varje medlemsland ska också presentera en nationell energi- och klimatplan senast 31 december år 2019, och därefter vart tionde år. Kolbudget och tanken om att nå en fossilfri ekonomi så snart som möjligt ingår också i förslaget.

Läs hela artikeln hos Miljö & Utveckling.