2012-06-27

Externa nyheter

Idrottsplatsen blev hotell

Ett hotell har byggts på idrottsplatsen i Jädraås. Där finns nu ett nytt gym, en modern biograf och ett spelrum med biljardbord och internet. Där bor arbetarna som uppför norra Europas största vindkraftspark.

Läs hela