2011-04-13

Externa nyheter

IEA: Avskaffa stödet till fossila energikällor

Enligt beräkningar från IEA uppgår subventionerna till fossila bränslen och energikällor till 312 miljarder dollar. Stödet till förnybara energikällor är betydligt mindre och detta snedvrider konkurrensen.  I en nyligen publicerad rapport menar därför IEA att subventionerna till fossila bränslen ska tas bort. Ett avskaffande av subventionerna skulle skapa konkurrensneutralitet, vilket skyndar på omställningen, stärker försörjningstryggheten och leder till kraftiga utsläppsminskningar.   

Läs hela rapporten