2019-11-15

Externa nyheter

IEA: Elbehoven i framtiden blir enorma

Elektricitet får en allt viktigare roll i världens framtida energisystem. Användningen kommer att växa mer än dubbelt så snabbt jämfört med ökningen av det totala energibehovet, enligt International Energy Agency (IEA).

Läs artikeln från NyTeknik.
Läs World Energy Outlook 2019 från IEA.