2013-02-06

Externa nyheter

IEA-rapport drog fullt hus

IEA:s rapport om Svensk Energipolitik – IEA Review Sweden 2012 – presenterades på ett fullsatt seminarium på Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Där medverkade Maria van der Hoeven, vd för OECD:s energiorgan, och hon presenterade rapportens rekommendationer för den svenska energipolitiken.

Läs hela