2018-11-16

Externa nyheter

IEA: Regeringsbeslut avgörande för att bromsa ökande utsläpp

Världens regeringar är de enda som tillräckligt snabbt kan minska fossileroendet i energisektorn. Det är huvudbuskapet i rapporten World Energy Outlook från International Energy Agency.

Världens regeringar har ett avgörande inflytande över hur snabbt världens energisystem kan minska sitt fossilberoende under kommande årtionden. Fram till år 2040 väntas den globala efterfrågan på energi öka med 25 procent, vilket kräver mer än två biljoner USD per år i investeringar i ny energi. Det är huvudbudskapen i Internationella Energimyndighetens, IEA, World Energy Outlook 2018. Prognosen gäller IEA:s huvudscenario som inkluderar nuvarande nationella politiska åtgärder samt åtagande och mål som ännu inte bäddats in i lagstiftning.
”Vår analys visar att mer än 70 procent av alla globala energirelaterade investeringar kommer drivas av regeringar och därför är budskapet tydligt – ödet för världens energi ligger i regeringsbeslut”, säger IEA:s vd Fatih Birol i en kommentar.

Fatih Birol menar att det är avgörande att ta fram rätt politiska incitament för att kunna säkra det globala energiutbudet och öka energitillgången i regioner som Afrika, samtidigt som utsläppen ska kunna minska och städernas luftkvalitet förbättras.

Läs hela artikeln hos Aktuell Hållbarhet.