2011-06-01

Externa nyheter

IEA: Skyhöga koldioxidutsläpp

Koldioxidutsläppen har aldrig varit så stora som nu enligt uppgifter från det internationella energiarganet, IEA. Världsekonomins återhämtning 2010 sammanföll med en rekordstor ökning av utsläppen, enligt IEA:s ännu opublicerade beräkning. Utsikten att den globala uppvärmningen ska begränsas till under två grader Celsius till år 2100 krymper därmed.

Läs hela