2012-08-14

Externa nyheter

IEA: Stark tillväxt för förnybart att vänta

Det internationella energiorganet IEA är övertygade om att utbyggnadstakten för förnybara energikällor kommer att ta ytterligare fart under den kommande femårsperioden. Detta framgår av den nyligen publicerade rapporten Medium-Term Renewable Energy Market Report 2012. Rapporten som är den första i sitt slag från IEA visar på nyttan och potentialen med förnybara energikällor. Trots ett osäkert ekonomiskt världsläge menar IEA att den globala elproduktionen från vindkraft och andra förnybara energikällor kommer att öka med mer än 40 procent för att uppgå till 6 400 TWh år 2017.

Prognosen baserar sig på en noggrann genomgång av de femton viktigaste energimarknaderna i världen, som i dagsläget står för 80 procent av all förnybar elproduktion. Även andra marknader som anses vara av särskilt intresse har analyserats i rapporten. Tillväxttakt uppskattas vara 60 procent högre än den utbyggnad som skedde mellan 2005 och 2011. Rapporten visar att huvuddelen av den fortsatta utbyggnaden kommer att ske i tillväxtekonomier, alltså oftast i länder som inte har några särskilda stödsystem för förnybar energi.

Prognosen visar att Kina ensamt kommer att stå för 40 procent av den kommande globala utbyggnaden. Andra stora utbyggnadsländer är USA, Indien, Tyskland och Brasilien. De främsta skälen till denna snabba utveckling är att de förnybara energiteknikerna har blivit mer kostnadseffektiva och att alltfler länder försöker gynna förnybar energi på politisk väg. I de länder som saknar särskilda stödsystem drivs utbyggnaden på av andra skäl. Här handlar det främst om ett ökat energibehov och ambitioner om att stärka den nationella försörjningstryggheten.

En snabbare global utbyggnad leder enligt IEA till bättre internationell konkurrens, vilket i sin tur hjälper till att förbättra den förnybara energiteknikens ekonomiska konkurrenskraft. IEA understryker att förnybart utgör en viktig del i det globala energisystemet och att det är viktigt att stimulera den fortsatta utbyggnaden och ta bort hinder som bromsar utbyggnaden. Prognoser visar att landbaserad vindkraft är bland de energikällor som kommer att öka mest i absoluta tal, medan den havsbaserade vindkraften är den energikälla som står för den största procentuella ökningen.

Läs rapporten här