2016-11-17

Externa nyheter

IEA: Världens regeringar måste välja väg för framtiden

IEA (International Energy Agency) har släppt sin årliga rapport, World Energy Outlook.

Det händer mycket inom energisektorn som är positivt för både tillgång till energi och minskad klimatpåverkan. Men de nuvarande trenderna är inte tillräckliga. En fortsatt teknisk utveckling och spridning av teknik är nödvändig. Elektrifiering av transportsektorn, fortsatt spridning av förnybara energikällor samt ökad energieffektivisering i hela samhället är nycklarna för att nå hela vägen. Utmaningarna är enorma, men ur ett svenskt perspektiv finns också möjligheter.

Läs mer här