2013-02-05

Externa nyheter

IEA ger gott betyg åt svensk energipolitik

Regeringens satsningar på förnybar energi och på ökad energieffektivitet har gett resultat. Det konstaterar den internationella energiorganisationen (IEA) i sin utvärdering av svensk energipolitik de senaste fem åren.

IEA genomför regelbundet omfattande analyser av energipolitiken i varje medlemsland. Under ett besök på KTH i Stockholm idag lanserade IEA:s generaldirektör Maria van der Hoeven den första genomgripande internationella utvärderingen av svensk energipolitik på fem år.

Läs hela

Rapporten