2016-04-20

Externa nyheter

IKEA delar ut drygt 485000 kr i bygdepeng från Glötesvålens vindpark

2015 års bygdepeng från Glötesvålens vindpark landade på 485 611 kr. Pengarna ska i första hand användas för att sänka kostnaden för anslutning till fiber i Glöte. Det beslutades nyligen på Glöte Byalags årsstämma.

Läs hela