2014-03-21

Externa nyheter

IKEA har årets gröna datorhall

Bakgrunden uppges vara det effektiviseringsarbete för IKEAs två svenska miljövänliga datacenter, som inleddes i fjol för såväl Sverige som för Europa och vissa utomeuropeiska marknader. I hallarna används, enligt Coromatic, förnybar energi i form av vind- och vattenkraft. Det har även installerats frekvensstyrda fläktar, energieffektiva köldbärarpumpar och byggts in varma gångar som gör att datacentren under stora delar av året kan kylas med hjälp av frikyla.

Läs hela