2016-12-08

Externa nyheter

IKEA investerar ytterligare 1 miljard euro i klimatsatsningar

Idag presenterade IKEA en utökad finansiell ram på 1 miljard euro som ska öronmärkas för investeringar i hållbarhet. Det totala beloppet är 3 miljarder euro. Koncernen har gjort viktiga framsteg mot sitt mål att år 2020 producera lika mycket förnybar energi som motsvarar all energi som förbrukas. Med nya vindkraftverk som tagits i drift i Polen och i USA under året, har IKEA producerat förnybar energi motsvarande 71 procent energiförbrukningen under 2016. I Norden har målet att producera mer förnybar energi än man förbrukar redan nåtts.

Läs mer här