2012-01-20

Externa nyheter

IKEA växer och skapar nya jobb i tufft ekonomiskt klimat

IKEA Gruppens omsättning ökade med 6.9 % till 24.7 miljarder Euro under verksamhetsåret 2011. Vinsten ökade med 10.3 % till 2.97 miljarder Euro tack vare ökad försäljning och bättre hushållning med kostnaderna. Trots ökade råmaterialkostnader sänkte IKEA priserna med totalt 2.6 % samtidigt som produktkvaliteten ökade.

Läs hela