2012-12-10

Externa nyheter

Incoax får sin första offshore order

InCoax Networks, ledande leverantör av innovativa accesslösningar för snabbt bredband över befintliga koaxialnät, har fått sin första order för offshore-industrin. Fartyget Pacific Orca, som används vid montering av vindkraftverk till havs, har utrustats med InCoax bredbandsteknologi för att distribuera IPTV till fartygets hytter.

Läs hela