2017-12-11

Externa nyheter

Industrin för både sol- och vindkraft ökar globalt

Enligt Nasdaqs index ISE Clean Edge Global Wind Energy Total Return Index (GWETR), ska förnybara energikällor, primärt solenergin och vindkraften, ha stått för 55 procent av ytterligare elproduktionskapacitet globalt, år 2016. Siffran bedöms vara den högsta hittills, enligt Bloomberg New Energy Finance.

Läs mer här