2014-11-21

Externa nyheter

Industrin minskar sina investeringar

Trenden med ökade investeringar för industriföretagen tycks nu vara bruten. Enligt oktobers investeringsenkät planerar de att investera 51,9 miljarder kronor under 2014. Det är en minskning med 10 procent jämfört med ifjol. Företagen ser dock ljust på framtiden , en liten ökning i investeringsvolymen väntas nästa år då företagen uppskattas investera 54,3 miljarder.

Läs hela