2016-05-25

Externa nyheter

Industrin och transporter största utmaningen för koldioxidneutralt Norden

Den 23 maj lanserades en nordisk upplaga av Internationella energimyndighetens (IEA) kända globala publikation Energy Technology Perspectives. Rapporten visar att de nordiska länderna genom att samarbeta kan uppnå en koldioxidneutral region till år 2050 – men det krävs att politikerna tar industrins utmaningar på allvar och ökar tempot på transportområdet.

Läs mer