2021-06-15

Externa nyheter

Industrin välkomnar all planerad havsbaserad vindkraft i regionen

Vårt budskap är alltså att en snabb utbyggnad av vindkraft i regionen är en förutsättning för elektrifiering, vätgaslösningar och en fortsatt position som en av världens mest framstående industriregioner.

Direkt och indirekt handlar det om mellan 12 000 och 20 000 arbetstillfällen. Till det kommer alla de tusentals arbetstillfällen som följer av investeringarna i vindkraft. Och, sist men inte minst, klimatnyttan för våra barn och alla kommande generationer.

Läs mer