2012-12-06

Externa nyheter

Industrins minskade elanvändning löste behovet av effekt

Daniel Löfstedt, Second Opionion intervjuar Erik Ek, driftchef, Svenska Kraftnät.

I måndags användes Sveriges effektreserv för första gången den här säsongen. Men i stället för att i huvudsak reservkraftverken startades fick industrier som förbundit sig att minska sin elanvändning agera – och det löste situationen. Det är så här effektreserven ska utvecklas: mer av effektreducerande och mindre av reservproduktion.