2017-01-19

Externa nyheter

Industrins restvärme måste tas tillvara bättre

Energiföretagens VD Pernilla Winnhed skriver i Östra Småland/Nyheterna den 3 januari om fjärrvärmeföretagens intresse av restvärme. Industrigruppen Återvunnen Energi, IÅE, välkomnar den nya branschorganisationens engagemang för ökad användning av den utsläppsfria restvärmen.

Tyvärr finns det orter där fjärrvärmeföretagen väljer egen värmeproduktion före industrins restvärme. När bio- eller avfallskraftvärme etableras på orter där det finns industriell restvärme är risken stor att denna får stå tillbaka. Den lag från 2014 som Energiföretagen hänvisar till innebär tyvärr att fjärrvärmeföretagen har ett så starkt veto mot anslutning av extern värme att lagen i praktiken motverkar anslutningar.

Läs mer här