2016-06-09

Externa nyheter

Information kring Kontrollstation 2017 för elcertifikatsystemet nu publicerat

Underlaget som släppts täcker in alla uppdragspunkter utom fortsättning efter 2020. Vid första anblick innehåller materialet inga drastiska komponenter.

Läs underlaget här