2019-04-02

Externa nyheter

Infrastrukturdepartementet på plats

I dag bildas det nya Infrastrukturdepartementet. I det nya departementet kommer arbetet kring infrastruktur, digitalisering och energi att samlas under samma tak.

För att klara klimatet och för att stärka Sveriges konkurrenskraft görs nu stora investeringar i infrastruktur, en ökad digitalisering av samhället och en kraftig omställning till förnybar energi. Infrastrukturdepartementet hanterar frågor som rör transporter och infrastruktur, digitalisering och it, postfrågor samt energifrågor. Det betyder att det nya departementet tar över vissa av de frågor som tidigare hanterats av Näringsdepartementet, Finansdepartementet samt Miljö- och energidepartementet…

Läs pressmeddelande från Regeringen