2011-09-12

Externa nyheter

Ingen enkel väg till vindkraft

Vindkraften är etablerad i Sverige, men regelverket rörande detta är inte problemfritt. Det finns inga besiktningskrav av vindkraftverk och 2009 infördes en ny omdiskuterad nätkoncessionsform. Nordisk Energi och Advokatfirman Åberg & Co diskuterar olika problem som rör vindkraften i dagsläget. Regeringen planerar att tjugodubbla elproduktionen från vindkraft fram till 2020. Reglerna kring uppförandet av vindkraft och hanteringen av näten är under ständig diskussion.

Läs hela