2011-12-15

Externa nyheter

Ingen extra kostnad att ställa om till förnybar energi visar ny EU-plan

Idag har EU-kommissionen presenterat en ny färdplan som visar olika energipolitiska scenarier för EU fram till 2050. Färdplanen visar att ett energisystem som baseras på främst förnybar energi och effektivare energianvändning inte skulle kosta mer än ett som är baserat på kärnkraft och fossil energi.

Läs hela