2021-03-05

Externa nyheter

Ingen fågeldöd vid Iglasjön

För fem år sedan byggdes vindkraftparken vid Iglasjön trots protester från ornitologer. Nu visar de första resultaten att oron var överdriven. En mås och en tjäder har dött hittills.

Läs hela artikeln i Norra Halland