2016-12-06

Externa nyheter

Ingen fara för kungsörnar vid vindpark

Kungsörnarna vars revir tangerar Glötesvålens vindpark i Härjedalen har inte påverkats negativt av vindkraftverken. Häckningarna fungerar lika bra som tidigare och 2016 var ett ovanligt bra häckningsår i relation till länet övrigt. Inga örnar har förolyckats och påverkan under byggtiden har varit liten. De anpassningar som gjorts för att minimera risken för att kungsörn ska störas visar därmed ett lyckat resultat. Studien som är den längsta studien i Sverige kring kungsörn och vindkraft har nu slutförts.

Läs mer här