2011-10-24

Externa nyheter

Ingen plats för fler vindkraftverk

Lars Thomsson är regional vindkraftsamordnare och säger:  Vi ska använda tiden till att planera och projektera, säger han. Det gotländska elnätet är fullt. Det finns inte plats för fler vindkraftverk förrän den nya kabeln mellan Gotland och fastlandet har kommit på plats.

Läs hela