2012-01-16

Externa nyheter

Ingen snurr på vindkraften i länet

De senaste 18 månaderna har det bara byggts ett nytt vindkraftverk i länet. Samtidigt har antalet i vissa andra län fördubblats. Enligt Arne Andersson, handläggare på Energimyndigheten så kan det finns flera orsaker till att det byggs så få vindkraftverk i länet.

Läs hela