2017-06-28

Externa nyheter

Ingen vindkraft i Moskogen denna mandatperiod

Moskogen utgår som område för storskalig vindkraft i Åre kommun de närmaste åren. Det bestämde en bred majoritet med S och M vid fullmäktigemötet på tisdagen. En ny översiktsplan ska tas fram under 2019 och därmed skjuts frågan om eventuella utbyggnader fram tills efter nästa val.

Läs mer här