2013-02-07

Externa nyheter

Inget domstolsbeslut om vindkraftverk i Hanöbukten

Domstol fattar inget beslut om projektet med vindmöllor i Hanöbukten skriver TT. Däremot kommer mark- och miljödomstolen i dag med ett inriktningsyttrande till regeringen, som får pröva vindkraftsprojektets framtid.

Läs hela