2016-11-17

Externa nyheter

Inget land är tillräckligt snabbt i omställningen

Sveriges arbete för att minska växthuseffekten kommer på femte plats i Germanwatchs rankning av 58 länder som tillsammans står för 90 procent av mänsklighetens utsläpp.

Berömmet uteblir och pallplatserna 1-3 lämnas tomma.

Inget land är tillräckligt snabbt i omställningen till förnybara energikällor för att klara Parisavtalets mål. Frankrike kniper fjärdeplatsen. Sverige är femma följt av Storbritannien och Cypern.

 

Läs mer här