2020-03-24

Externa nyheter

”Inget pekar på att förnybar energi ger stora kostnader”

Ökad flexibilitet och tekniska möjligheter gör att vi kan klara av utmaningarna i ett elsystem med stor andel förnybar energi. Det skriver flera debattörer i en replik.

Sex ledamöter i IVA (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien) skriver på SvD Debatt den 17 mars att det skulle kosta stora summor och ge negativa miljökonsekvenser att ersätta kärnkraft med sol- och vindkraft. Men detta stämmer inte med de slutsatser som dras i IVA:s rapport ”Så klarar det svenska energisystemet klimatmålen”.

Skribenterna i debattartikeln pekar på kärnkraftens möjligheter att leverera effekt när den behövs och menar att sol- och vindkraft inte klarar av samma uppgift. Det stämmer att kraftslagen har olika egenskaper. Men omställningen handlar inte bara om sol- och vindkraft, utan om att ett nytt sammansatt elsystem – som till stor del baseras på ny teknik, nya marknadsmodeller och nya regelverk – successivt växer fram.

Läs repliken i SvD.