2011-10-17

Externa nyheter

Anna-Karin Hatt: Inledningsanförande Nordiskt ministermöte

Anna-Karin Hatt, IT- och energiminsters inledningsanförande vid Nordiskt ministermöte Helsingfors 17 oktober 2011.

Ur talet är följande hämtat: ”Vi har idag i Sverige totalt 19,2 TWh el från biobränsle, vindkraft och certifikatsberättigade vattenkraftverk och det sker en snabb ökning framförallt inom vindkraften, vilken idag producerar drygt 5 TWh per år. Detta gör vårt elsystem mindre sårbart för påfrestningar som de vi genomgått de två senaste vintrarna.”

Läs hela