2014-06-24

Externa nyheter

Innovation ger smartare el

Fredrik Häggström, doktorand vid EISLAB och SKF-LTU Technology Centre, har tilldelats Bygginnovationens Lilla pris för sin innovation HomePower. Genom HomePower kan små elproducenter av förnybar energi på ett smartare sätt länkas till den större elmarknaden.

Läs hela