2019-03-04

Externa nyheter

INSÄNDARE: Brister i den demokratiska processen gällande vindbruk i Fängsjön/Storsjöhöjden

Representanter för Fred Olsen renewables och SCA (Forsca) ställer i november en fråga till myndigheten Sollefteå kommun angående ny ansökan för vindbruk Fängsjön/Storsjöhöjden. Över tid redovisas delar av olika partiers ställningstaganden i Tidningen Ångermanland och i övrig media.

Inget parti utom Socialdemokraterna redovisar några sakargument i frågan. Endast kortfattade kommentarer om det blev positiva eller negativa beslut i respektive partiorganisation…

Åsa Sjödén (S)

John Åberg (S)

Insändare hämtad från Allehanda.