2012-12-03

Externa nyheter

Inspecta först att certifiera enligt Global Wind Organisation, GWO

Rope Access Sverige är först i Sverige att bli certifierad för att hålla i vindkraftutbildning enligt Global Wind Organisation, GWO, standard ”Basic Safety Training”.

Certifieringen har gjorts av Inspecta. Inspecta har granskat företagets ledningssystem, rutiner och instruktioner samt varit med på utbildningsplatsen under de praktiska utbildningsmomenten.

Läs hela