2018-09-26

Externa nyheter

Inte dyrare och sämre – effektivare och lönsammare skogsbruk tack vare vindkraften

Replik av Erik Löfgren angående Stigande elpriser – tacka vindkraften för det, 18/9.

Skogsbruket i Norrlands inland blir lönsammare och mer effektivt och tack vare satsningarna på vindkraftparker. Vindkraften förutsätter ett bra och väl underhållet vägnät och det ger möjligheter för skogsägarna att bedriva ett mer rationellt skogsbruk.

Ett exempel på hur skogsbruket påverkats positivt av vindkraftsatsningar är vindkraftparken Björkhöjden 1 och 2 utanför Ramsele i Sollefteå kommun.

Läs repliken här.