2012-11-28

Externa nyheter

Inte möjligt göra allt det i Sverige

Sedan 2006 har Vattenfall investerat stort i förnybar energi, enligt Sverigechefen Anders Dahl. Men inte främst i Sverige utan i andra länder där koncernen verkar. Vi måste satsa i de länder där det finns bäst förutsättningar för vindkraft, där det kan bli lönsamt och det är bra med vind. I Sverige har det varit tidskrävande att få fart på byggandet av egna vindkraftsparker, säger Anders Dahl.

Läs hela